Uitslagen Uitslagen Lesindeling Lesindeling Home Home Sponsors Sponsors Lidmaatschap Lidmaatschap Nieuws Nieuws Contact Contact Agenda Agenda Wedstrijden Wedstrijden Inhoudsopgave: Artikel  1: 	Naam, zetel en duur Artikel  2:	Doel Artikel  3:	KNHS Artikel  4:	Leden Artikel  5:	Algemene rechten en verplichtingen Artikel  6: 	Einde lidmaatschap Artikel  7:	Straffen Artikel  8:	Het bestuur Artikel  9:	Taken en bevoegdheden bestuur Artikel 10:	Vertegenwoordiging Artikel 11:	Commissies Artikel 12:	Algemene vergadering Artikel 13:	Bijeenroeping algemene vergadering Artikel 14:	Toegang algemene vergadering Artikel 15:	Agenda Artikel 16:	Besluiten Artikel 17:	Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten Artikel 18:	Boekhouding en financiŽn Artikel 19:	Rekening en verantwoording Artikel 20:	Reglementen Artikel 21: 	Wijziging van statuten Artikel 22:	Ontbinding en vereffening Fotoís Fotoís
Download hier de statuten voor PC en LR  Het Edele Ros te Haaren
Copyright © 2011 Het Edele Ros | Created by Mrgoooo / website@hetedeleros.nl
Hoofd Sponsor